Detta är det sista Nyhetsbrevet. Klicka här för att ladda ner en PDF.

PROVA PÅ PERIOD Våren 2023

Under denna period kan du prova på Vattengymnastik, Boule och Bowling. Kontakta sektionsledarna. Adress och tfn finns i broshyren.  Ladda ned broschyren och anmäl till grenledarna om du vill pröva på.

Välkomna!

Klicka här för att ladda ned broschyren 

-Välkommen till     LivsKrafts hemsida.

Livskraft Söderhamn har varit ett samarbetsprojekt med 9 föreningar. Projektet avslutades den 30 juni 2022. Hemsidan kommer att vara kvar till och med April 2023. De föreningar som vill utnyttja sidan för information om sina aktiviteter, vänder sig till undertecknad så hjälper jag er, med inloggningsuppgifter.

Lennart 

e-post: lennander39@gmail.com


Under fliken Hålligång-vandringar hittar du information om vandringar som varit och kommande.

Onsdagsvandringarna har fått ett namn! Hålligångarna. 

Bilderna nedan visar på vilka aktiviteter som planeras under 2023.